Địa điểm xây dựng : Đường số 4 – P. Trường Thạnh – Q.9 – TP. HCM

Địa điểm xây dựng : Đường số 4 – P. Trường Thạnh – Q.9 – TP. HCM