THÔNG TIN CHUNG

Tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHẢI
HOÀN HOLDINGS
Tên giao dịch Khai hoan Holdings .,JSC
Trụ sở/ VPGD Tầng 6- số 125 Nguyễn Minh Hoàng ,Phường 12 , Quận
Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại 028.627 38 699
E-mail E: info.khaihoanholdings@gmail.com

E: info@khaihoanholdings.com

 

MST 0317125230
Đại diện pháp lý Ông Nguyễn Quang Hải
Chức vụ Tổng Giám Đốc